dijous, 22 de desembre de 2016

Consells de seguretat per cavalcades de reis.

Consells de seguretat per cavalcades de reis.

En relació a l’organització de cavalcades de reis us informem que enguany la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha participat d’una jornada tècnica d’especialistes d’universitats i d’administracions públiques organitzada amb l’objectiu de que la Federación Española de Municipios y Provincias elabori un document únic, com ampliació del decàleg actual o com a ordenança tipus, per la seguretat de totes les cavalcades.

En aquesta jornada es varen establir com a vàlids els consells que s’annexen seguidament per a ús com a llistat de comprovació o check list.

Consells pels organitzadors i participants de la cavalcada.

Abans de l’esdeveniment.
 • Recordeu fer una revisió de tot el recorregut i assegurar que l’ample i alçada de pas és suficient per a totes les carrosses de la cavalcada. Retireu els obstacles de la via o els que puguin caure o desplaçar-se i bloquejar la via durant l’esdeveniment. 
 • S’han de retirar els contenidors de la brossa que puguin representar un obstacle, un risc si s’encenen o un element per enfilar-se a sobre. 
 • Abans de l’esdeveniment cal garantir que els carrers o les vies d’accés o evacuació a la zona de l’esdeveniment estan perfectament expedits per garantir l’accés al lloc dels serveis d’emergència i l’evacuació en cas necessari. Fins i tot cal evitar deixar vehicles de seguretat o emergència en aquests llocs. 
 • Si és possible senyalitzeu els punts i vies d’evacuació perquè els assistents puguin identificar-los amb facilitat en cas d’emergència. 
 • Assegureu que s’ha prohibit el trànsit de vehicles fins i tot els que puguin sortir d’aparcaments privats. 
 • Conegueu les previsions meteorològiques i sobretot assegureu que no hi ha carrers glaçats o amb neu que impossibilitin el pas de les carrosses. 
 • Si hi ha previsió de vent o altres condicions meteorològiques desfavorables reforceu les mesures preventives i reviseu constantment la seguretat del recorregut. 
 • Cal assegurar que es disposa d’un protocol per nens perduts. 
 • El personal de seguretat han d’estar comunicats entre ells amb equips de radiocomunicació o walkie–talkies per tal de poder donar la informació necessària o rebre les ordres que indiqui el cap d’emergència. 
 • Cal assegurar amb tanques o amb senyalització i informació que la gent no pugui envair l’espai de pas de les carrosses. 
 • Al costat de cada carrossa és molt important disposar de personal de seguretat per informar en tot moment al conductor de la tractora de qualsevol incidència i evitar que el públic assistent s’apropi a la carrossa. Disposeu una persona al costat de cada roda de la carrossa i com a mínim dos a cada banda. Feu que vigilin que ningú s’apropi a la carrossa. 
 • Per garantir la seva concentració en la seguretat de les persones no permeteu que el personal de seguretat, inclòs el d’acompanyament a les carrosses, participi directament de la celebració amb llançament de caramels o altres accions similars. 
 • Els conductors de tractores i carrosses no poden llençar caramels ni han de distreure la seva conducció saludant a la gent. Han d’estar ben descansats per garantir l’atenció i en cas de trobar-se malament demanar que els substitueixin. 
 • Tots els vehicles han de disposar d’assegurança i la ITV passada. 
 • Les carrosses han de disposar de les instal·lacions de llum i cablejat degudament protegits i caldrà que disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista. 
 • A les carrosses no hi poden haver elements de flama, guspires o que generin molta escalfor si els materials de decoració no són ignífugs. Caldrà que es disposi d’extintors adequats al tipus de foc previsible. 
 • Eviteu que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones pel risc de caigudes o d’accidents. Si no van assegudes durant el recorregut garantiu que tenen una tanca o element de protecció de suficient alçada per evitar la caiguda. 

Durant l’esdeveniment.

 • No s’ha de permetre a les persones enfilar-se sobre bastides d’obra, contenidors, papereres, tanques o marquesines d’autobús pel risc de caure o fins i tot de que caiguin aquests elements. 
 • El llançament de caramels és perfectament compatible amb la seguretat. Recordeu, però, llençar-los el més allunyats possible de la carrossa per evitar que caiguin en el pas d’aquestes i algú pugui baixar a la via a recollir-los.
 • Llenceu els caramels enlaire fent paràbola i mai directament cap al públic per evitar impactes al cap o a la cara. 
 • S’ha d’evitar que particulars tirin caramels contra la carrossa, el personal de seguretat o el públic. 
 • En carrers o zones de pas molt estrets, no llenceu caramels ni feu càrrega de combustible. 
 • En el moment de la càrrega de combustible de les tractores o dels compressors s’ha d’evitar que es puguin produir guspires o flames. Els motors han d’estar apagats i les llums de la carrossa també. 
 • Durant la càrrega de combustible sempre s’ha de disposar de personal format en l’ús d’extintors i extintors suficients i adequats. 

En cas d’emergència

 • Comuniqueu immediatament al cap d’emergència o al telèfon 112 si és necessari. 
 • Cal mostrar-se tranquil davant la població però ferm en les decisions i recomanar-los l’allunyament més adequat. 
 • Assegureu-vos que s’atura el pas de carrosses fins que es restableixi la normalitat. 
 • Si hi ha megafonia cal donar les indicacions i els consells d’autoprotecció a la població. 

Nous Consells pels organitzadors.

 • Eviteu les rutes i circuits de carrers estrets, amb corbes tancades o pendents pronunciats. 
 • Es convenient senyalitzar i separar la zona de públic del pas de carrosses amb cinta en tot el recorregut. 
 • Es recomana prohibir el llançament de regals. 
 • Recordeu que cal disposar d’un centre de coordinació (centre receptor d’alarmes, CECOPAL, CECOR o similar) durant tot l’esdeveniment i d’un pla d’emergències d’acord al que fixa la normativa o d’un protocol operatiu d’actuació en la resta. 
 • Els conductors de vehicles, tractores o carrosses han de passar controls de alcoholèmia abans de l’inici de l’esdeveniment i prohibir-los el consum d’alcohol durant el mateix. 
 • Es recomana que dies abans publiqueu el recorregut i les mesures de seguretat per la població fent difusió pels canals locals més adequats i durant l’esdeveniment s’insisteixi en les mesures de seguretat, vies d’evacuació i consells d’autoprotecció per la població, amb megafonia disponible si és possible. 
 • Es recomana tenir previst un esdeveniment alternatiu en cas que per qüestions de seguretat extremes quedi anul·lada la cavalcada, i la forma de difusió de l’anul·lació. 

Consells per a la població

Abans i durant la celebració de l’esdeveniment

 • Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre l’esdeveniment, el recorregut així com les condicions meteorològiques. 
 • Tingueu en compte que el calçat que porteu us protegeixi bé els peus per evitar lesions: és una de les zones més vulnerables en actes massius. 
 • Si el fred és intens recordeu portar barret i utilitzar bufanda o mocador per no respirar directament l’aire fred als pulmons. També és important que en general porteu roba còmoda i adequada a la meteorologia per evitar problemes amb el pas de les hores. 
 • Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat. 
 • No empenyeu mai per accedir a una zona perquè podeu provocar una caiguda o allau: si la zona està saturada o molt plena busqueu un altre punt on situar-vos. 
 • Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència fora de la zona on s’acumuli el públic on tornar-vos a reunir en cas que us separeu o us perdeu. 
 • Si aneu amb nens porteu-los de la mà. Expliqueu-li quins són els riscos, que no poden fer i com han d’actuar si es perden. 
 • No deixeu que els menors pugin a cap objecte per veure millor: és preferible que els pugeu a coll si cal. 
 • Si trobeu un menor perdut acompanyeu-lo immediatament a la policia o equips de seguretat. 
 • Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, gent gran i discapacitats psíquics prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si es perden. 
 • Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb impediments. 
 • En els carrers d’accés a l’esdeveniment no us atureu davant d’aquests perquè són les vies d’accés dels serveis d’emergència i d’evacuació si és necessari.
 • Si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu localitzar una via d'evacuació. Mantingueu la calma en tot moment. 
 • No pugeu a les baranes, reixes, contenidors o d’altres elements inestables perquè poden ser perillosos i provocar un accident. 
 • Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. 

Al pas de les carrosses

 • Seguiu sempre les instruccions del personal de seguretat. 
 • Recordeu que els principals riscos són el pas de les carrosses i tenir un accident per enfilar-se a algun objecte com ara contenidors, semàfors, senyals... No ho feu mai. Actueu sempre amb sentit comú: durant la celebració no us poseu en risc ni exposeu els vostres fills a un possible accident. 
 • Quedeu-vos sempre darrera les tanques o senyalització de seguretat del pas de carrosses. 
 • No parleu ni feu senyals que puguin distreure ni al personal de seguretat, ni als acompanyants a peu de les carrosses, ni als seus conductors, a excepció de que es tracti d’un accident o emergència.
 • No us acosteu mai a les carrosses, ni intenteu pujar-hi.
 • No baixeu mai a la via per agafar caramels que quedin en el pas de carrosses. Us podeu distreure al pas de les següents carrosses.
 • No creueu pel mig de les carrosses ni us acosteu quan estiguin aturades o fent càrrega de combustible.
 • No llenceu caramels al personal de seguretat, a les persones de les carrosses ni a la gent que està mirant la cavalcada.
 • En cas de detectar alguna incidència informeu immediatament al personal de seguretat i si cal truqueu al 112.

En cas d’emergència

 • Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència. Tingueu molta cura dels menors i les persones amb discapacitats.
 • Dirigiu-vos fora de la zona de l’esdeveniment pels llocs indicats o carrers més propers sense aturar-vos. En cap cas torneu enrere.
 • Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la gran quantitat de persones que n’hi ha concentrades.
 • Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu-ne els serveis d’emergència.
 • En cas d'emergència, si truqueu al 112 des d'un telèfon mòbil i no us dóna senyal, pot ser que les línies estiguin saturades: busqueu un telèfon fix per fer la trucada.

dilluns, 5 de desembre de 2016

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DAVANT ELS RISCOS D'HIVERN

Benvolguts, benvolgudes,

Des de Protecció Civil iniciem un any més la campanya de sensibilització davant dels riscos d’hivern: nevades i glaçades, allaus, onades de fred, ventades, i prevenció d’intoxicacions i d’asfíxies per ús incorrecte de calderes i escalfadors.

Aprofitem per informar-vos que aquesta tardor s’ha modificat el pla INUNCAT, tal i com consta en el document de campanya que podeu consultar a la nostra web:


Ens complau també presentar-vos la nostra nova pàgina web infantil, en la qual la nostra mascota de Protecció civil explica els consells de prevenció als més petits. Hi podeu trobar ja algunes activitats i contes i que anirem ampliant amb informació sobre els diferents riscos.


Alhora, volem posar èmfasi en conscienciar la ciutadania de la necessitat d’adoptar mesures de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i cases aïllades durant l’hivern, per preparar l’entorn immediat dels residents i comptar amb una més gran seguretat durant l’estiu.

Us posem a l’abast els consells d’autoprotecció davant els riscos d’hivern en diferents idiomes, així com material divulgatiu i falques de ràdio per emetre a les emissores locals si ho considereu adient i que podeu descarregar a través dels següents enllaços de la nostra web:


També trobareu a la web els resums tècnics sobre el risc de nevades i d’allaus i sobre els corresponents plans Neucat i Allaucat per facilitar-vos la preparació  de les accions de campanya derivades de la vostra planificació municipal.

Per a qualsevol informació addicional o suggeriment, o si necessiteu suport per engegar alguna acció de sensibilització, podeu contactar amb els nostres serveis tècnics  a través de l’adreça de correu: sensibilitzacio.protecciocivil@gencat.cat. Recordeu que trobareu informació de forma continuada en el Facebook  i el Twitter @emergenciescat de la Direcció General.