dijous, 22 de desembre de 2016

Consells de seguretat per cavalcades de reis.

Consells de seguretat per cavalcades de reis.

En relació a l’organització de cavalcades de reis us informem que enguany la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha participat d’una jornada tècnica d’especialistes d’universitats i d’administracions públiques organitzada amb l’objectiu de que la Federación Española de Municipios y Provincias elabori un document únic, com ampliació del decàleg actual o com a ordenança tipus, per la seguretat de totes les cavalcades.

En aquesta jornada es varen establir com a vàlids els consells que s’annexen seguidament per a ús com a llistat de comprovació o check list.

Consells pels organitzadors i participants de la cavalcada.

Abans de l’esdeveniment.
 • Recordeu fer una revisió de tot el recorregut i assegurar que l’ample i alçada de pas és suficient per a totes les carrosses de la cavalcada. Retireu els obstacles de la via o els que puguin caure o desplaçar-se i bloquejar la via durant l’esdeveniment. 
 • S’han de retirar els contenidors de la brossa que puguin representar un obstacle, un risc si s’encenen o un element per enfilar-se a sobre. 
 • Abans de l’esdeveniment cal garantir que els carrers o les vies d’accés o evacuació a la zona de l’esdeveniment estan perfectament expedits per garantir l’accés al lloc dels serveis d’emergència i l’evacuació en cas necessari. Fins i tot cal evitar deixar vehicles de seguretat o emergència en aquests llocs. 
 • Si és possible senyalitzeu els punts i vies d’evacuació perquè els assistents puguin identificar-los amb facilitat en cas d’emergència. 
 • Assegureu que s’ha prohibit el trànsit de vehicles fins i tot els que puguin sortir d’aparcaments privats. 
 • Conegueu les previsions meteorològiques i sobretot assegureu que no hi ha carrers glaçats o amb neu que impossibilitin el pas de les carrosses. 
 • Si hi ha previsió de vent o altres condicions meteorològiques desfavorables reforceu les mesures preventives i reviseu constantment la seguretat del recorregut. 
 • Cal assegurar que es disposa d’un protocol per nens perduts. 
 • El personal de seguretat han d’estar comunicats entre ells amb equips de radiocomunicació o walkie–talkies per tal de poder donar la informació necessària o rebre les ordres que indiqui el cap d’emergència. 
 • Cal assegurar amb tanques o amb senyalització i informació que la gent no pugui envair l’espai de pas de les carrosses. 
 • Al costat de cada carrossa és molt important disposar de personal de seguretat per informar en tot moment al conductor de la tractora de qualsevol incidència i evitar que el públic assistent s’apropi a la carrossa. Disposeu una persona al costat de cada roda de la carrossa i com a mínim dos a cada banda. Feu que vigilin que ningú s’apropi a la carrossa. 
 • Per garantir la seva concentració en la seguretat de les persones no permeteu que el personal de seguretat, inclòs el d’acompanyament a les carrosses, participi directament de la celebració amb llançament de caramels o altres accions similars. 
 • Els conductors de tractores i carrosses no poden llençar caramels ni han de distreure la seva conducció saludant a la gent. Han d’estar ben descansats per garantir l’atenció i en cas de trobar-se malament demanar que els substitueixin. 
 • Tots els vehicles han de disposar d’assegurança i la ITV passada. 
 • Les carrosses han de disposar de les instal·lacions de llum i cablejat degudament protegits i caldrà que disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista. 
 • A les carrosses no hi poden haver elements de flama, guspires o que generin molta escalfor si els materials de decoració no són ignífugs. Caldrà que es disposi d’extintors adequats al tipus de foc previsible. 
 • Eviteu que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones pel risc de caigudes o d’accidents. Si no van assegudes durant el recorregut garantiu que tenen una tanca o element de protecció de suficient alçada per evitar la caiguda. 

Durant l’esdeveniment.

 • No s’ha de permetre a les persones enfilar-se sobre bastides d’obra, contenidors, papereres, tanques o marquesines d’autobús pel risc de caure o fins i tot de que caiguin aquests elements. 
 • El llançament de caramels és perfectament compatible amb la seguretat. Recordeu, però, llençar-los el més allunyats possible de la carrossa per evitar que caiguin en el pas d’aquestes i algú pugui baixar a la via a recollir-los.
 • Llenceu els caramels enlaire fent paràbola i mai directament cap al públic per evitar impactes al cap o a la cara. 
 • S’ha d’evitar que particulars tirin caramels contra la carrossa, el personal de seguretat o el públic. 
 • En carrers o zones de pas molt estrets, no llenceu caramels ni feu càrrega de combustible. 
 • En el moment de la càrrega de combustible de les tractores o dels compressors s’ha d’evitar que es puguin produir guspires o flames. Els motors han d’estar apagats i les llums de la carrossa també. 
 • Durant la càrrega de combustible sempre s’ha de disposar de personal format en l’ús d’extintors i extintors suficients i adequats. 

En cas d’emergència

 • Comuniqueu immediatament al cap d’emergència o al telèfon 112 si és necessari. 
 • Cal mostrar-se tranquil davant la població però ferm en les decisions i recomanar-los l’allunyament més adequat. 
 • Assegureu-vos que s’atura el pas de carrosses fins que es restableixi la normalitat. 
 • Si hi ha megafonia cal donar les indicacions i els consells d’autoprotecció a la població. 

Nous Consells pels organitzadors.

 • Eviteu les rutes i circuits de carrers estrets, amb corbes tancades o pendents pronunciats. 
 • Es convenient senyalitzar i separar la zona de públic del pas de carrosses amb cinta en tot el recorregut. 
 • Es recomana prohibir el llançament de regals. 
 • Recordeu que cal disposar d’un centre de coordinació (centre receptor d’alarmes, CECOPAL, CECOR o similar) durant tot l’esdeveniment i d’un pla d’emergències d’acord al que fixa la normativa o d’un protocol operatiu d’actuació en la resta. 
 • Els conductors de vehicles, tractores o carrosses han de passar controls de alcoholèmia abans de l’inici de l’esdeveniment i prohibir-los el consum d’alcohol durant el mateix. 
 • Es recomana que dies abans publiqueu el recorregut i les mesures de seguretat per la població fent difusió pels canals locals més adequats i durant l’esdeveniment s’insisteixi en les mesures de seguretat, vies d’evacuació i consells d’autoprotecció per la població, amb megafonia disponible si és possible. 
 • Es recomana tenir previst un esdeveniment alternatiu en cas que per qüestions de seguretat extremes quedi anul·lada la cavalcada, i la forma de difusió de l’anul·lació. 

Consells per a la població

Abans i durant la celebració de l’esdeveniment

 • Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre l’esdeveniment, el recorregut així com les condicions meteorològiques. 
 • Tingueu en compte que el calçat que porteu us protegeixi bé els peus per evitar lesions: és una de les zones més vulnerables en actes massius. 
 • Si el fred és intens recordeu portar barret i utilitzar bufanda o mocador per no respirar directament l’aire fred als pulmons. També és important que en general porteu roba còmoda i adequada a la meteorologia per evitar problemes amb el pas de les hores. 
 • Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat. 
 • No empenyeu mai per accedir a una zona perquè podeu provocar una caiguda o allau: si la zona està saturada o molt plena busqueu un altre punt on situar-vos. 
 • Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència fora de la zona on s’acumuli el públic on tornar-vos a reunir en cas que us separeu o us perdeu. 
 • Si aneu amb nens porteu-los de la mà. Expliqueu-li quins són els riscos, que no poden fer i com han d’actuar si es perden. 
 • No deixeu que els menors pugin a cap objecte per veure millor: és preferible que els pugeu a coll si cal. 
 • Si trobeu un menor perdut acompanyeu-lo immediatament a la policia o equips de seguretat. 
 • Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, gent gran i discapacitats psíquics prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si es perden. 
 • Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb impediments. 
 • En els carrers d’accés a l’esdeveniment no us atureu davant d’aquests perquè són les vies d’accés dels serveis d’emergència i d’evacuació si és necessari.
 • Si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu localitzar una via d'evacuació. Mantingueu la calma en tot moment. 
 • No pugeu a les baranes, reixes, contenidors o d’altres elements inestables perquè poden ser perillosos i provocar un accident. 
 • Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. 

Al pas de les carrosses

 • Seguiu sempre les instruccions del personal de seguretat. 
 • Recordeu que els principals riscos són el pas de les carrosses i tenir un accident per enfilar-se a algun objecte com ara contenidors, semàfors, senyals... No ho feu mai. Actueu sempre amb sentit comú: durant la celebració no us poseu en risc ni exposeu els vostres fills a un possible accident. 
 • Quedeu-vos sempre darrera les tanques o senyalització de seguretat del pas de carrosses. 
 • No parleu ni feu senyals que puguin distreure ni al personal de seguretat, ni als acompanyants a peu de les carrosses, ni als seus conductors, a excepció de que es tracti d’un accident o emergència.
 • No us acosteu mai a les carrosses, ni intenteu pujar-hi.
 • No baixeu mai a la via per agafar caramels que quedin en el pas de carrosses. Us podeu distreure al pas de les següents carrosses.
 • No creueu pel mig de les carrosses ni us acosteu quan estiguin aturades o fent càrrega de combustible.
 • No llenceu caramels al personal de seguretat, a les persones de les carrosses ni a la gent que està mirant la cavalcada.
 • En cas de detectar alguna incidència informeu immediatament al personal de seguretat i si cal truqueu al 112.

En cas d’emergència

 • Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència. Tingueu molta cura dels menors i les persones amb discapacitats.
 • Dirigiu-vos fora de la zona de l’esdeveniment pels llocs indicats o carrers més propers sense aturar-vos. En cap cas torneu enrere.
 • Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la gran quantitat de persones que n’hi ha concentrades.
 • Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu-ne els serveis d’emergència.
 • En cas d'emergència, si truqueu al 112 des d'un telèfon mòbil i no us dóna senyal, pot ser que les línies estiguin saturades: busqueu un telèfon fix per fer la trucada.

dilluns, 5 de desembre de 2016

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DAVANT ELS RISCOS D'HIVERN

Benvolguts, benvolgudes,

Des de Protecció Civil iniciem un any més la campanya de sensibilització davant dels riscos d’hivern: nevades i glaçades, allaus, onades de fred, ventades, i prevenció d’intoxicacions i d’asfíxies per ús incorrecte de calderes i escalfadors.

Aprofitem per informar-vos que aquesta tardor s’ha modificat el pla INUNCAT, tal i com consta en el document de campanya que podeu consultar a la nostra web:


Ens complau també presentar-vos la nostra nova pàgina web infantil, en la qual la nostra mascota de Protecció civil explica els consells de prevenció als més petits. Hi podeu trobar ja algunes activitats i contes i que anirem ampliant amb informació sobre els diferents riscos.


Alhora, volem posar èmfasi en conscienciar la ciutadania de la necessitat d’adoptar mesures de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i cases aïllades durant l’hivern, per preparar l’entorn immediat dels residents i comptar amb una més gran seguretat durant l’estiu.

Us posem a l’abast els consells d’autoprotecció davant els riscos d’hivern en diferents idiomes, així com material divulgatiu i falques de ràdio per emetre a les emissores locals si ho considereu adient i que podeu descarregar a través dels següents enllaços de la nostra web:


També trobareu a la web els resums tècnics sobre el risc de nevades i d’allaus i sobre els corresponents plans Neucat i Allaucat per facilitar-vos la preparació  de les accions de campanya derivades de la vostra planificació municipal.

Per a qualsevol informació addicional o suggeriment, o si necessiteu suport per engegar alguna acció de sensibilització, podeu contactar amb els nostres serveis tècnics  a través de l’adreça de correu: sensibilitzacio.protecciocivil@gencat.cat. Recordeu que trobareu informació de forma continuada en el Facebook  i el Twitter @emergenciescat de la Direcció General.

dimarts, 19 de juliol de 2016

Alerta del Pla INFOCAT per l'elevat risc d'incendi forestal previst a partir de demà coincidint amb l'onada de calor

Alerta del Pla INFOCAT per l'elevat risc d'incendi forestal previst a partir de demà coincidint amb l'onada de calor
 • Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del pla PROCICAT davant l’onada de calor prevista pels propers dies
 • Protecció Civil de la Generalitat demana a la ciutadania extremar la precaució en les activitats a l’exterior per evitar incidències per les altes temperatures

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’ALERTA el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT pel risc d’incendi forestal que s’incrementa a partir de demà i fins dijous coincidint amb la situació d’onada de calor.
 
L’activació en alerta s’ha determinat en la reunió al departament d’Interior del Comitè Tècnic del Pla INFOCAT per fer seguiment del risc d’incendi forestal. La reunió l’ha presidit el director general de Protecció Civil, Joan Delort amb assistència del subdirector d’Agents Rurals, Pere Omedes,  comandaments i tècnics de Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, SEM, Servei Meteorològic de Catalunya i Diputació de Barcelona.
 
Derivada d’aquesta onada de calor i la situació de baixes precipitacions, a partir d’avui s’incrementa el risc d’incendi forestal, destacant com a zones de major risc la Catalunya Central, i punts de les comarques de Lleida.
 
Les comarques afectades són:
 
 • Demarcació de Catalunya Central: Anoia, Bages, Moianès i Solsonès.
 • Demarcació de Girona: Alt Empordà i Baix Empordà.
 • Demarcació de Lleida: Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià i Urgell.
 • Demarcació de Barcelona: Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i Vallès
 • Occidental.
 • Demarcació de Tarragona: totes les comarques: Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix Camp i Priorat.
 • Demarcació de Terres de l’Ebre: Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta..
 • Cal prendre especial precaució i evitar situacions de risc en zones properes a boscos i zones agrícoles. En cas de veure una columna de fum cal avisar immediatament al telèfon d’emergències 112 de Catalunya.
 
ALERTA DEL PLA PROCICAT PER L’ONADA DE CALOR
D’altra banda, Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí l’Alerta del Pla de Protecció Civil PROCICAT per Onada de Calor davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de l’inici d’un episodi de temperatures extremes a partir de demà i que pot durar fins dijous. A més, seguint el seu protocol intern i d’acord amb aquest avís, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha posat en fase 2 d’alerta el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).
 
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran molt elevades des de demà dimarts, incrementant-se dimecres i fins dijous.
 
En aquest sentit, per al dia 19 la predicció de perill afecta a les comarques d’interior i nord de Catalunya.
 
Les comarques amb major risc de patir temperatures extremes són:
Pallars Jussà, Alt Urgell, Noguera, Solsonès, Bages, Anoia, Segarra, Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Conca de Barberà i Garrigues.
 
Amb menor incidència però també amb previsió de temperatures extremes es troben:
Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Osona, Moianès, Osona, Garrotxa i Alt Empordà.
 
A la resta del territori les temperatures seran molt altes i caldrà seguir les previsions meteorològiques.
 
 
 
 
A casa:
 • Durant el dia, tanqueu les persianes de les finestres on toca el sol.
 • A la nit, obriu les finestres de casa per refrescar-la.
 • Estigueu-vos a les estances més fresques.
 • Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat). Si no en teniu, mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes, etc.).
 • Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc.
 • Beveu aigua fresca de forma regular encara que no tingueu set.
 • Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
 
Al carrer
 • Porteu una gorra o un barret.
 • Utilitzeu roba lleugera (cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.
 • Procureu caminar per l’ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats.
 • Porteu aigua i beveu-ne sovint.
 • Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.
 • Eviteu sortir a les hores de més calor i eviteu les activitats físiques intenses.
 
Al cotxe
 • No deixeu els nens sols i tancats dins el cotxe
 • Eviteu viatjar amb cotxe durant les hores de més calor; porteu sempre líquids per hidratar-vos.
 • No deixeu mai els nens ni les persones grans a l'interior del vehicle amb les finestres tancades. Tampoc podeu deixar dins el cotxe amb les finestres tancades els animals de companyia.
 • Quan feu un viatge llarg, atureu-vos periòdicament per descansar i refrescar-vos.
 • Feu una atenció especial als canvis sobtats de temperatura que es produeixen en entrar i sortir del vehicle.
 
Als àpats
 • Beveu força i vigileu l'alimentació
 • Feu menjars lleugers, eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories (salses, fregits, arrebossats).
 • Preneu aliments rics en aigua (fruites, verdures i hortalisses); us ajudaran a recuperar les sals minerals perdudes per la suor.
 • Beveu molta aigua i sucs de fruita al llarg del dia, encara que no tingueu set.
 • No prengueu begudes alcohòliques.
 
Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola
 • Mireu de visitar-los un cop al dia.
 • Ajudeu-los a seguir aquests consells.
 • Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si aquesta pot influir en la termoregulació i si s’ha d’ajustar o canviar.

dilluns, 18 de juliol de 2016

AVÍS DE SITUACIÓ DE RISC PER CALOR

AVÍS DE SITUACIÓ DE RISC PER CALOR

CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya

Es comunica que en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic
de Catalunya i per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar, correspon emetre
un avís de risc per calor.

El llindar establert pel Servei Meteorològic de Catalunya es correspon amb la superació de
la temperatura màxima diària de cada municipi establerta pel percentil 98.
El percentil 98 és el valor estadístic que indica que només el 2% de dies dels mesos d’estiu,
la temperatura màxima ha estat superior a aquest
valor. Aquest percentil, pren un valor diferent a cada municipi en funció de les temperatures
màximes que s’hi assoleixen.

Consulteu aquí el valor del percentil 98 del vostre municipi:

Taula del percentil 98 de la temperatura màxima per municipis

A partir de dimarts 19 de juliol es preveu que es poden superar els llindars de temperatura
màxima extrema a totes les comarques de l’interior de Catalunya excepte Vall d’Aran i
Cerdanya. Només quedaran excloses les comarques del litoral i prelitoral català per la seva
proximitat al mar. Podeu comprovar la zona afecta al mapa que s’adjunta més endavant.
La distribució geogràfica dins la zona afectada és extensa i es pot perllongar en els dies
següents.

Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups vinculats.

La situació de risc contemplada en aquest comunicat es donarà per finalitzada, sense
necessitat d’una comunicació de tancament per part del CECAT, un cop acabi el període
meteorològic especificat; sempre i quan no s’actualitzi la informació amb una nova
comunicació.

Cal recordar que l'avís no comporta l'activació de cap pla d'emergència.
Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el terminal.
Barcelona, diumenge, 17 juliol 2016
14:27:13 hRecomanacions generals per calor


 • Tingueu previstos llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui

necessari el seu ús.

 • Identifiqueu les persones més vulnerables i els grups de risc:

- Majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos.
- Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat o
autocura.
- Persones que realitzen un activitat física intensa.
- Persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses
les activitats laborals).
- Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars,
malalties respiratòries (MPOC, bronquitis), malalties renals, malaltia de Parkinson,
malaltia d'Alzheimer, obesitat o altres de cròniques o persones que prenen
medicaments especials.

 • Recomaneu als ciutadans que tinguin cura dels familiars i veïns majors de 75 anys

que viuen sols.

 • Activeu el Pla d’Actuació Municipal en cas necessari.

Enllaç als consells del Departament de Salut:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/vida_saludable/consells_per_l_estiu/
la_calor/index.html

PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ

- Predicció municipal: http://www.meteo.cat/prediccio/municipal/250582
- Consells d’autoprotecció per a la població: http://interior.gencat.cat/onadacalor
cecat

dilluns, 4 de gener de 2016

MESURES DE SEGURETAT PER A LA CAVALCADA DE REISAvui a les 18:00h arriben Ses Majestats, els Reis Màgics d'Orient!!

Consells de seguretat per a cavalcades de reis i altres actes amb afluència massiva de població infantil

En relació a l’organització de cavalcades de reis i altres actes tipus rua amb afluència massiva de població infantil, i per tal de minimitzar els riscos que en poden derivar (invasió de l’espai al pas de les carrosses, enfilar-se a sobre d’objectes de la via pública i saturació d’espais, com a principals) i fer-ho compatible amb les tradicions i celebracions habituals d’aquests actes (llançament de caramels i altres), des de la Direcció General de Protecció Civil es trameten una sèrie de mesures concretes per fer arribar tant als organitzadors com als assistents a aquests actes festius.


Consells per a la població

Abans i durant la celebració de l’esdeveniment:

Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre l’esdeveniment, el recorregut així com les condicions meteorològiques.

Tingueu en compte que el calçat que porteu us protegeixi bé els peus per evitar lesions: és una de les zones més vulnerables en actes massius.

Si el fred és intens recordeu portar barret i utilitzar bufanda o mocador per no respirar directament l’aire fred als pulmons. També és important que en general porteu roba còmoda i adequada a la meteorologia per evitar problemes amb el pas de les hores.

Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.

No empenyeu mai per accedir a una zona perquè podeu provocar una caiguda o allau: si la zona està saturada o molt plena busqueu un altre punt on situar-vos.

Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència fora de la zona on s’acumuli el públic on tornar-vos a reunir en cas que us separeu o us perdeu.

Si aneu amb nens porteu-los de la mà. Expliqueu-li quins són els riscos, que no poden fer i com han d’actuar si es perden.

No deixeu que els menors pugin a cap objecte per veure millor: és preferible que els pugeu a coll si cal.

Si trobeu un menor perdut acompanyeu-lo immediatament a la policia o equips de seguretat.

Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, gent gran i discapacitats psíquics prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si es perden.

 • Aquest any com a novetat l'Ajuntament de les Borges Blanques, amb la col·laboració del Departament d'interior, distribuirà unes polseres identificatives per a tots els menors que assisteixin a la cavalcada de Reis. Aquestes polseres portaran les dades del menor i les dades necessàries per avisar als pares o tutors en cas de pèrdua o  emergència.


Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb impediments.

En els carrers d’accés a l’acte no us atureu davant d’aquests perquè són les vies d’accés dels serveis d’emergència i d’evacuació si és necessari.

Si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu localitzar una via d'evacuació. Mantingueu la calma en tot moment.

No pugeu a les baranes, reixes, contenidors o d’altres elements inestables perquè poden ser
perillosos i provocar un accident.

Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat.


Durant l’acte:

Seguiu sempre les instruccions del personal de seguretat.

Recordeu que els principals riscos són el pas de les carrosses i tenir un accident per enfilar-se a algun objecte com ara contenidors, semàfors, senyals, ... No ho feu mai. Actueu sempre amb sentit comú: durant la celebració no us poseu en risc ni exposeu els vostres fills a un possible accident.

Quedeu-vos sempre darrera les tanques o senyalització de seguretat del pas de carrosses.

No parleu ni feu senyals que puguin distreure ni al personal de seguretat, ni als acompanyants a peu de les carrosses, ni als seus conductors, a excepció de que es tracti d’un accident o emergència.

No us acosteu mai a les carrosses, ni intenteu pujar-hi.

No baixeu mai a la via per agafar caramels que quedin en el pas de carrosses us podeu distreure al pas de les següents carrosses.

No creueu pel mig de les carrosses ni us acosteu quan estiguin aturades o fent càrrega de combustible.

No llenceu caramels al personal de seguretat, a les persones de les carrosses ni a la gent que està mirant la cavalcada.

En cas de detectar alguna incidència informeu immediatament al personal de seguretat i si cal truqueu al 112


En cas d’emergència:

Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència. Tingueu molta cura dels menors i les persones amb discapacitats.

Dirigiu-vos fora del acte pels llocs indicats o carrers més propers sense aturar-vos. En cap cas torneu enrere.

Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la gran quantitat de persones que n’hi ha concentrades.

Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu-ne els serveis d’emergència.

En cas d'emergència, si truqueu al 112 des d'un telèfon mòbil i no us dóna senyal, pot ser que les línies estiguin saturades: busqueu un telèfon fix per fer la trucada.