dilluns, 18 de juliol de 2016

AVÍS DE SITUACIÓ DE RISC PER CALOR

AVÍS DE SITUACIÓ DE RISC PER CALOR

CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya

Es comunica que en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic
de Catalunya i per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar, correspon emetre
un avís de risc per calor.

El llindar establert pel Servei Meteorològic de Catalunya es correspon amb la superació de
la temperatura màxima diària de cada municipi establerta pel percentil 98.
El percentil 98 és el valor estadístic que indica que només el 2% de dies dels mesos d’estiu,
la temperatura màxima ha estat superior a aquest
valor. Aquest percentil, pren un valor diferent a cada municipi en funció de les temperatures
màximes que s’hi assoleixen.

Consulteu aquí el valor del percentil 98 del vostre municipi:

Taula del percentil 98 de la temperatura màxima per municipis

A partir de dimarts 19 de juliol es preveu que es poden superar els llindars de temperatura
màxima extrema a totes les comarques de l’interior de Catalunya excepte Vall d’Aran i
Cerdanya. Només quedaran excloses les comarques del litoral i prelitoral català per la seva
proximitat al mar. Podeu comprovar la zona afecta al mapa que s’adjunta més endavant.
La distribució geogràfica dins la zona afectada és extensa i es pot perllongar en els dies
següents.

Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups vinculats.

La situació de risc contemplada en aquest comunicat es donarà per finalitzada, sense
necessitat d’una comunicació de tancament per part del CECAT, un cop acabi el període
meteorològic especificat; sempre i quan no s’actualitzi la informació amb una nova
comunicació.

Cal recordar que l'avís no comporta l'activació de cap pla d'emergència.
Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el terminal.
Barcelona, diumenge, 17 juliol 2016
14:27:13 hRecomanacions generals per calor


  • Tingueu previstos llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui

necessari el seu ús.

  • Identifiqueu les persones més vulnerables i els grups de risc:

- Majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos.
- Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat o
autocura.
- Persones que realitzen un activitat física intensa.
- Persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses
les activitats laborals).
- Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars,
malalties respiratòries (MPOC, bronquitis), malalties renals, malaltia de Parkinson,
malaltia d'Alzheimer, obesitat o altres de cròniques o persones que prenen
medicaments especials.

  • Recomaneu als ciutadans que tinguin cura dels familiars i veïns majors de 75 anys

que viuen sols.

  • Activeu el Pla d’Actuació Municipal en cas necessari.

Enllaç als consells del Departament de Salut:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/vida_saludable/consells_per_l_estiu/
la_calor/index.html

PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ

- Predicció municipal: http://www.meteo.cat/prediccio/municipal/250582
- Consells d’autoprotecció per a la població: http://interior.gencat.cat/onadacalor
cecat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada